Comparteix:

Continguts i Estructura del Programa

El Màster Investigació en Arquitectura Design, Art and the City. S'estructura en dos Postgraus autònoms que es poden cursar separadament i independentment, més la realització .

El programa consta de 60 crèdits que s'obtenen en aprovar les assignatures teòriques i pràctiques que constitueixen els dos postgraus, més la realització i defensa del treball final de màster, distribuïts de la manera següent:

- Arquitectura, Art, Disseny, Espai i Transformació en Entorns Urbans Complexos: Metodologies d’anàlisi i    Ideació. (consta de 30 crèdits).

- Arquitectura, Art, Disseny, Espai i Transformació en Entorns Urbans Complexos: Estratègies     Contemporànies d’intervenció Experimental (consta de 25 crèdits).

-Treball Final de Màster, T F M. (10 crèdits).