Comparteix:

Objetius

El principal objectiu és complementar la formació de professionals experts en la intervenció en processos contemporanis de construcció i transformació de la ciutat, als diferents nivells i especialitats de disseny implicats en el marc d'intervencions públiques o privades; professionals capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris on la interacció entre metodologies i estratègies diverses - humanístiques, tècniques i creatives- permeti una aproximació satisfactòria a la problemàtica actual de la transformació dels centres urbans en els diferents entorns en desenvolupament a nivell internacional.

 Ser capaç d'afrontar, per tant, des d'una visió innovadora i experimental, el desafiament de la renovació urbana en contextos complexos, donant resposta als reptes principals que es presenten quant a preservació de la memòria històrica i la identitat social, la sostenibilitat en l’accepció més àmplia d’aquest terme, la transformació qualitativa de l’espai públic i la resposta eficient als requeriments del benestar físic i emocional dels habitants.

 El Màster ADAC està estructurat en una doble dimensió que inclou Teoria i Taller de Projectes. El màster planteja un enfocament d’aplicació pràctica, i es configura a partir de l’experiència en el desenvolupament de projectes aplicats en obres arquitectòniques i artístiques.

Així, el Màster proposa com a eixos essencials del programa docent dos blocs temàtics que cobreixin i desenvolupin diferents respostes aplicades a donar solucions pràctiques i que impliquin una concepció creativa i contemporània de l’espai ARQUITECTURA, DISSENY, ART I CIUTAT, articulant coneixements d’art, tecnologia i arquitectura:

      - Part I – Architecture, Art, Disseny, Espai i Transformació en Entorns Urbans Complexos: Metodologies d'Anàlisi i Ideació (consta de 25 crèdits).

      - Part II - Architecture, Art, Disseny, Espai i Transformació en Entorns Urbans Complexos: Estratègies Contemporànies d'Intervenció Experimental (consta de 25 crèdits).

L’àmbit d’estudi se centra en l’articulació Art-Arquitectura des de la perspectiva de l’art contemporani. El Màster proposa des de la UPC, amb una àmplia experiència en la importació dels coneixements a DISSENY contemporani, van explorar noves concepcions del DISSENY que perduren fins a l'actualitat. Barcelona està considerada un referent mundial pel que fa a l'arquitectura i el disseny, des de l'aplicació de nous conceptes d'espai realitzats per JUJOL i Gaudí, fins a la transformació a partir de les olimpíades de l'any 1992, Barcelona ha estat un model a nivell internacional que uneix modernitat, sostenibilitat i habitabilitat. El Màster està impartit per professors de la Càtedra Jujol .UPC

El Màster ADAC té com a finalitat primordial desenvolupar la creativitat en el procés de desenvolupament dels projectes a nivell universitari, incloent-hi una dimensió conceptual que ofereixi una nova percepció per als professionals que treballen en la construcció de l'espai contemporani en les múltiples facetes. Al Màster es fomenta una actitud experimental i conceptual dels alumnes, en el desenvolupament del pla d'estudis es fomentarà en els estudiants una actitud analítica que sigui capaç de proposar noves possibilitats i categories en els àmbits d'actuació a l'espai, ja sigui al espai físic, com al virtual. És amb aquesta finalitat que s'estructuren els objectius primordials del Màster:

//// Explorar les noves relacions ARQUITECTURA-DISSENY-ART-CIUTAT per establir noves propostes creatives en l'àmbit de la Contemporaneïtat de l'Espai i la ciutat.

//// Experimentar conceptes propis del DISSENY Contemporani per aplicar-los en propostes d'ARQUITECTURA, ART, CIUTAT, ja siguin en un àmbit físic com virtual.

//// Establir i potenciar el contacte entre la cultura europea i la cultura xinesa, a fi de proposar models de creació conjunta per a espai contemporani i el desenvolupament de l'habitabilitat en interrelació amb el territori.

//// Aplicar la formació tècnica i especialització adquirida pels participants en la seva formació acadèmica occidental, per adaptar-les a propostes de projectes destinats a la cultura oriental, que basa el seu desenvolupament en una aproximació al coneixement des de la integració total i l'eficiència global.