Comparteix:

Presentació

El procés actualment en curs de transformació de les ciutats en l'àmbit global -i especialment als països emergents on aquest és més accelerat- planteja una sèrie de desafiaments de la solució dels quals dependrà en bona part la qualitat de les futures condicions de vida dels seus habitants . En aquest context, la radical transformació experimentada per la ciutat de Barcelona en les darreres dècades s'ha convertit en un cas d'estudi recurrent en àmbits acadèmics de tot el món, destacant el paper fonamental jugat pel disseny realitzat en equips multidisciplinaris promogut per les administracions i per diverses institucions i empreses públiques i privades.

 Una de les característiques diferencials en el cas de Barcelona és la integració projectual de disciplines arquitectòniques i urbanístiques amb el disseny, l'artesania i altres actuacions clarament situades al camp de l'art, tot això en continuïtat amb la tradició dels corrents modernista, modern i contemporània, clarament vinculades als principals valors del patrimoni cultural; és on resideixen els principals atractius de la ciutat per als estudiosos i visitants d'altres països.

 L'art contemporani es caracteritza per la seva vinculació indissociable amb una sèrie de disciplines relacionades amb diversos aspectes de la vida a la seva dimensió cultural i social. Així, la connexió amb àrees com el disseny, l'arquitectura i la configuració de l'espai és inqüestionable. El màster proposa facilitar l'adquisició d'una sèrie de capacitats en relació amb aquesta problemàtica. S'implementarà partint d'una metodologia basada en l'anàlisi i l'experimentació activa, l'intercanvi de metodologies i estratègies de disseny i producció artística d'avantguarda, tot emmarcat en el context del procés permanent de transformació espacial de la ciutat actual.

 El Màster Investigació en ARQUITECTURA, DISSENY, ART I CIUTAT (A.D.A.C.) pretén aportar un coneixement diferencial als nous requeriments i les concepcions que es planteja a partir de la nova concepció de l'espai contemporani. Actualment la definició de l’espai és un concepte molt ampli i en constant transformació, que implica diverses disciplines: arquitectura, disseny, interiorisme, arts plàstiques, escenografia, espai tecnològic i virtual. La finalitat del Màster és interrelacionar tots aquests coneixements que actualment s'imparteixen separadament en diversos àmbits universitaris i unir-los a partir d'un coneixement i una perspectiva global.

 En l'actualitat es constata un interès creixent i hi ha una variada producció i interrelació en els àmbits de l'arquitectura i l'art, especialment amb referència a l'acció sobre la condició d'habitabilitat en la nova definició de l'espai al S XXI. L´enfocament del Màster a partir de la interrelació de les concepcions de l´Art Contemporani, de l´Arquitectura i el Disseny d´Interior, obre unes possibilitats d´exploració i l´experimentació que serà molt útil per a la formació de nous professionals que plantegin noves propostes i generin nous usos a generar propostes a l'espai contemporani.

 El màster emfatitza el procés creatiu incloent una dimensió conceptual que ofereixi una nova percepció per als professionals que treballen en la construcció de l'espai contemporani. L'experimentació i la conceptualització endinsen l'alumne cap a un pensament crític i analític que forma per a una acció configurada de l'espai contemporani responsable i capaç d'observar i proposar noves possibilitats i categories. Aquest màster se centra en l’experimentació com a eix central de la definició de l’espai contemporani. És en aquesta capacitat experimental on rau la condició pròpia de l'art i que els artistes van desenvolupar a l'art contemporani, i és en aquesta capacitat d'experimentar l'espai la que s'ha d'ensenyar als professionals que no tenen en la seva formació aquesta dimensió de la experimentació directa a l’espai.